Metamorfosi

Artist
Natalia Ponton
ARTWORK INFO

“Metamorfosi”, Mixed media on canvas, cm. 170 x 112.