Tomato

Tomato

Giampaolo Atzeni, “ Tomato”,  acrilyc on canvas, cm. 100 x 100.


Share on social
Tomato